YAYIN KURULU

Prof. Ayşe Sibel Kedik (Editör)

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi – Ankara

Doç. Serap Emmungil Karamanoğlu

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi – Ankara

Doç. Banu Bulduk Türkmen

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi – Ankara

Doç. Dr. Gülçin Cankız Elibol

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi – Ankara

Doç. Seval Şener

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi – Ankara

Öğr. Gör. Tanzer Arığ

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi – Ankara

Arş. Gör. Vildan Türkkan

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi – Ankara

Arş. Gör. Engin Sarı

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi – Ankara