AMAÇ ve KAPSAM

 

Sanat Yazıları, sanat ve bilim insanlarının akademik anlamdaki üretimlerini, kuramsal bilgi ve birikimlerini geniş okuyucu kitlesiyle paylaşmayı, sanat alanında üretilen akademik çalışmalar için bir platform oluşturup bilginin ve deneyimin gelecek kuşaklara aktarılmasına olanak sağlayan bir kaynak oluşturmayı, sanatı daha üretken hale getirmenin ön koşulu olarak altındaki düşünsel yapının zenginleşmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Sanat alanına ilişkin çok yönlü bir perspektif sunarak akademik hayata olduğu kadar ülkemizin kültür, sanat ortamına da önemli katkılar sağlayan “Sanat Yazıları” dergisi, mimarlık, resim, heykel, seramik, grafik, müzik gibi farklı disiplinlerde çeşitli araştırma, düşünce ve sentezleri içeren, geleneksel sanat, disiplinler arası sanat, güncel sanat gibi konuları tartışan farklı içerikteki özgün araştırma makalelerine, olgu sunumu ve derleme makalelerine yer vermektedir.